Stichting Gina

Stichting Gina

Welkom bij Stichting Gina

Stichting Gina ondersteunt projecten in binnen- en buitenland welke gericht zijn op de ontwikkeling van het kind. Op dit moment ondersteunen wij ‘Hogar de Gina’ in Peru. Dit is een opvanghuis voor meisjes in de leeftijd van 4 tot 18 jaar.

Voor meer informatie over dit project, kijkt u dan onder ‘ projecten’ in de menubalk.
Lees verder

Projecten

Projecten

Hogar de Gina

Hogar de Gina is een opvanghuis in Peru voor 20 meisjes in de leeftijd van 4 tot en met 22 jaar. De meisjes wonen om verschillende redenen in het opvanghuis.

Veel van de meisjes komen uit gezinnen die ruim onder de armoedegrens leven. De ouders verdienen niet genoeg geld om de kinderen te onderhouden waardoor ziekte en ondervoeding veel voorkomende problemen zijn. De kinderen gaan niet naar school aangezien de ouders dit niet kunnen betalen. Veel meisjes zijn slachtoffer van huiselijk of seksueel geweld. Ouders lijden vaak aan een drank-of drugsverslaving en verwaarlozen hun kinderen.

Sommige van de meisjes zijn eenzijdig wees. De overgebleven ouder moet werken om in het levensonderhoud te kunnen voorzien. Gevolg is dat de meisjes voor en na school zonder toezicht over straat zwerven in wijken die daarvoor niet geschikt zijn.

Hogar de Gina biedt deze meisjes een plek.

Geschiedenis

In januari 2007 bezochten de voorzitter en penningmeester van Stichting Gina het opvanghuis bij toeval. Het opvanghuis werd op dat moment gerund door een grote religieuze organisatie die meerdere projecten uitvoert rondom opvang van kansarmen in Peru. De omstandigheden waarin het opvanghuis verkeerde waren miserabel.

Er was niet voldoende en geen gevarieerd eten. Het oude schoolgebouw waarin de meisjes waren ondergebracht vertoonde ernstige gebreken wegens achterstallig onderhoud. De meisjes hadden zoveel huishoudelijke taken dat er weinig of geen ruimte meer was om kind te zijn. Er was niet of nauwelijks pedagogische zorg.

“Om zes uur ’s ochtends staan we op. We maken ons ontbijt klaar en lopen dan anderhalf uur naar school. Om drie uur gaat de school uit en lopen we anderhalf uur naar het opvanghuis. Daar maken we onze lunch en doen onze huishoudelijke taken van die dag. Daarna maken we huiswerk. Soms is er dan even tijd om te spelen. Vooral volleybal spelen we dan graag. Rond zeven uur maken we het avondeten klaar. Om acht uur moeten we op onze kamers zijn en gaan de lichten uit.”

Samen met Fundation Cordillera uit Canada  werd besloten om het opvanghuis financieel te ondersteunen.

Door de steun uit Canada en Nederland:

· Is er meer en gevarieerder voedsel

· Kunnen de meisjes met de bus naar school, waardoor ze meer tijd voor zichzelf overhouden

· Kunnen de meisjes na de middelbare school gaan studeren.

· Kunnen er schoolspullen en schooluniformen worden aangeschaft

Begin januari 2008 werd bekend dat de organisatie die het opvanghuis beheerde op het punt stond failliet te gaan. Het opvanghuis zou gesloten worden en de meisjes zouden verdeeld worden over andere huizen of op straat komen te staan.

Deze meisjes zijn vaak meer dan eens uit hun vertrouwde omgeving gehaald. Zij leven nu al jaren samen en beschouwen elkaar als familie. Deze familie uit elkaar halen, zal voor veel van de meisjes nadelige gevolgen hebben.

Een groep van betrokken Peruanen zet alles in het werk om dit te voorkomen. Zij hebben hulp van Stichting Gina Nederland gevraagd. Het opvanghuis moet een doorstart krijgen!

 

Fase 1

Eind juli 2008 is Asociacíon de Gina opgericht. Een Peruaanse stichting  met overwegend Peruaanse vrijwilligers. Deze stichting zet zich nu in om het opvanghuis over te nemen. In samenwerking met het Ministerie van de Vrouw en de kinderrechter krijgt deze stichting de verantwoordelijkheid over de meisjes. Eind 2008 zal dit een feit zijn. Het opvanghuis heet nu officieel Hogar de Gina.

In 2007 heeft de Peruaanse overheid nieuwe en strengere regels opgesteld met betrekking tot het opzetten en runnen van weeshuizen. Als stichting moet je een goedgefundeerd projectplan hebben, de boekhouding dient jaarlijks gecontroleerd te worden door de overheid en het opvanghuis moet een arts, psycholoog en één pedagogisch medewerker per tien kinderen in dienst hebben. Als Hogar de Gina eind 2008 een feit is, zal dit één van de eerste opvanghuizen zijn die aan deze nieuwe eisen voldoet!

Stichting Gina Nederland zal samen met de Canadese stichting Cordillera en de stichting Solenpé uit Frankrijk de Peruaanse Asociacíon de Gina steunen op zowel organisatorisch als financieel vlak.  

Fase 2

Hogar de Gina is nu gehuisvest in een pand dat geen eigendom is van de Asociacíon de Gina. De meisjes kunnen tot eind 2009 in het huidige pand verblijven.

In juli 2008 hebben vrijwilligers van Asociacíon de Gina daarom samen met de secretaris van de Nederlandse stichting Gina gekeken naar mogelijke oplossingen. Het vinden van een geschikt bestaand huis lijkt vrijwel onmogelijk. Vandaar dat men besloten heeft een nieuw huis te gaan bouwen.

Dit huis zal gebouwd worden in of nabij het stadje waar het huidige opvanghuis zich bevindt. Bij het zoeken van geschikte grond wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat het opvanghuis in de toekomst haar eigen voedsel zal kunnen gaan verbouwen en zo in eigen onderhoud kan voorzien. De bouw wordt uitgevoerd door Peruaanse beroepskrachten. Dit levert weer inkomsten op voor de lokale bevolking.

Fase 3

Aangezien het opvanghuis al jaren bezig is met overleven, is er al die tijd weinig aandacht besteed aan het pedagogisch beleid.

In het opvanghuis wonen twintig meisjes met allemaal een andere geschiedenis. Het is van groot belang om per kind te kijken welk plan van aanpak het beste bij haar past. Door de aanwezigheid van medewerkers met pedagogische kennis kunnen psychologische problemen of gedragsproblemen in een vroeg stadium gesignaleerd en begeleid worden.

Naast passende pedagogische zorg in het opvanghuis dient er ook met regelmaat gekeken te worden of het kind weer terug kan naar huis. Het streven van het opvanghuis is alleen die kinderen permanent opvang te bieden die thuis bedreigd worden in hun ontwikkeling.

Daarnaast willen we kijken of ouders die wel voor hun kinderen willen zorgen maar dit niet kunnen als gevolg van armoede door werkeloosheid geholpen kunnen worden door bijvoorbeeld het verstrekken van een microkrediet.

Kinderen die eenzijdig wees zijn en op straat zwerven omdat hun ouder overdag werkt, zouden na school terecht kunnen worden in het opvanghuis. Daar krijgen zij lunch en avondeten en worden geholpen met hun huiswerk. ‘s Avonds en in de weekenden zijn deze kinderen bij hun familie.

Om deze fase tot uitvoering te kunnen brengen, is er geld nodig om een maatschappelijk werkster en een extra pedagogisch medewerker in dienst te nemen. Deze beroepskrachten dienen regelmatig geschoold te worden om hun deskundigheid te bevorderen.

Lees verder

ANBI

ANBI

Sinds 1 januari 2014 moeten instellingen met een ANBI openheid van zaken geven betreffende hun financiele situatie en verantwoording afleggen aan waar het geld aan uitgegeven wordt.

Lees verder

Donateurs

Donateurs

Help ons onze plannen te realiseren!

Zowel voor de dagelijkse kosten als voor de bouw van het nieuwe opvanghuis is uw hulp onmisbaar!

Uw donatie is fiscaal aftrekbaar,aangezien de belastingdienst Stichting Gina Nederland heeft aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

U kunt Stichting Gina op de volgende manieren financieel ondersteunen:

Eenmalige gift

U stort uw eenmalige bijdrage op NL05ABNA 0608499609 t.a.v. Stichting Gina te Utrecht.

Periodieke gift
U kunt ons ook machtigen om maandelijks een bepaald bedrag van uw bankrekening af te schrijven. Hiervoor kan u op onderstaande link klikker en het formulier invullen.

Namens de meisjes van Hogar de Gina: Bedankt voor uw donatie!Lees verder

-
Gina

Over ons

Stichting Gina is opgericht op initiatief van Arjan de Rijke en Marjon Reffeltrath. In januari 2007 ontmoetten zij in een opvanghuis in Peru een 5-jarig meisje: Gina. Met haar openheid, vertrouwen en haar nooit ophoudende stroom vragen, stal zij al gauw hun hart.

22 Mei 2007 is Gina overleden. Zij overleed door een ongeluk ten gevolge van de slechte omstandigheden in het opvanghuis.

In nagedachtenis van dit bijzondere meisje wil Stichting Gina zich inzetten voor een betere en mooiere toekomst voor kinderen als Gina.